600 odsłonInformacje12 czerwca 2020, 09:39,

XXIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie - zapowiedź

XXIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie - zapowiedź

Głównym punktem posiedzenie będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

W dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie. Głównym punktem posiedzenie będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad

 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania Radnych.

 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2019:

 • przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2019 przez Burmistrza Miasta;
 • debata nad Raportem z uwzględnieniem wystąpień przewodniczących komisji stałych, radnych oraz mieszkańców;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania.

      6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Gostynina:

 • rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za rok 2019;
 • rozpatrzenie Sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019;
 • przedstawienie Informacji o stanie mienia Miasta Gostynina za rok 2019;
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem;
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania z  wykonania budżetu oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej;
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących wykonania budżetu;
 • debata o wykonaniu budżetu;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2019 rok;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

     7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

     8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

     9. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

     10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

     11. Sprawy różne.

     12. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Rggfg, 12 czerwca 2020
Dlaczego te spotkania są na zamku nic dziwnego że zamek generuje straty
Dodaj ogłoszenie