900 odsłonInformacje24 kwietnia 2020, 10:23,

XXI Sesja Rady Miejskiej w Zamku Gostynińskim - zapowiedź

XXI Sesja Rady Miejskiej w Zamku Gostynińskim - zapowiedź

Jednym z punktów posiedzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina

W czwartek 30 kwietnia 2020 roku o godz. 9.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXI Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie. Jednym z punktów posiedzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta Gostynina.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:
   1) informacja o realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019”.
7. Przyjęcie informacji o realizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku.
8. Przyjęcie informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.
10. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie ujednolicenia architektury obiektów tymczasowych handlowych i handlowo - usługowych zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 4774/18, 4774/13, 4774/9, 4774/6 i 4774/3, o konturze „dr” zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Hubalczyków, działki nr ewid. 4475 o konturze „dr” zlokalizowanej w ciągu ul. A. Małkowskiego oraz działki nr ewid. 4747/7 i 4748/4o konturze „dr” zlokalizowanej w ciągu ul. Honorowych Dawców Krwi oraz ustalenia jej przebiegu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr ewid. 5004, 4482 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, ul. Gerwatowskiego do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpielowego, na terenie Gminy Miasta Gostynina.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
20. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
22. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Stanisława Zaremby o rozpatrzenie konfliktu w ramach Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
26. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Sprawy różne.
29. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: ralf / UM Gostynin

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Dzik, 4 maja 2020
Gupoty potem teraz znajcie ludziom prace gostynin umieta a wy co nic nie robicie żeby było lepiej
Uczeń, 25 kwietnia 2020
Jak to się stało że PiSowki Dyrektor skarży PiSowskiego Burmistrza??
Mieszkaniec, 24 kwietnia 2020
Następną sesję powinni zorganizować w Mariocie. Się w głowie nie mieści jakie to Państwo.
Dodaj ogłoszenie