Popularny: 2300 odsłonInformacje7 maja 2020, 19:57,

Gostynińskie przedszkola i żłobki ponownie otwarte

Gostynińskie przedszkola i żłobki ponownie otwarte

Otwarte placówki będą funkcjonowały z zastosowaniem procedur bezpieczeństwa zaleconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Po blisko dwumiesięcznej przerwie, w poniedziałek (11 maja br.) przedszkola żłobki z terenu miasta Gostynina wznawią zajęcia opiekuńcze. Otwarte placówki będą funkcjonowały w oparciu o zastosowaniem procedur bezpieczeństwa zaleconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.



Przedszkola na profilach społecznościowych oraz stronach internetowych opublikowały dla rodziców informacje o zasadach funkcjonowania placówek w czasie epidemii.

Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

"Przedszkole będzie otwarte od dnia 11 maja zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Jednocześnie informujemy , że otwarcie placówki będzie wiązało się z zastosowaniem pełnych wymogów sanitarnych. Rodzice dzieci zgłoszonych będą proszeni o pobranie ze strony internetowej przedszkola i podpisanie niezbędnych dokumentów. Następnie wypełnione dokumenty należy dostarczyć do placówki od dnia 11 maja 2020r. Będzie to zgoda na mierzenie temperatury dziecku, oświadczenie o świadomym podjęciu decyzji z przysłaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze oraz znajomości ryzyka związanego z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19. 
Nie należy przyprowadzać dziecka, które nie zostało zgłoszone!" 

Anna Woźniak 
Dyrektor Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym W Gostyninie 

Przedszkole nr 4 w Gostyninie

"(..)Informujemy, że otwarcie placówki będzie wiązało się z zastosowaniem pełnych wymogów sanitarnych. Obecnie opracowujemy procedury bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami GIS. Procedury te ukażą się na stronie internetowej przedszkola oraz facebooku. Prosimy także o zapoznanie się z wytycznymi GIS i Ministra Zdrowia do których dostosujemy procedury obowiązujące w naszej placówce. Potrzeba objęcia dzieci zajęciami opiekuńczymi była zgłaszana dyrektorowi przedszkola.
Rodzice dzieci zgłoszonych będą proszeni o pobranie ze strony internetowej przedszkola i podpisanie niezbędnych dokumentów. Następnie wypełnione dokumenty należy dostarczyć do placówki w dniu 11 maja 2020 r. Będzie to zgoda na mierzenie temperatury dziecku, oświadczenie o świadomym podjęciu decyzji z przysłaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze oraz znajomości ryzyka związanego z endemią spowodowaną koranawirusem COVID-19.
Nie należy przyprowadzać dziecka, które nie zostało zgłoszone!
WYTYCZNE GIS oraz MEN na stronie internetowej przedszkola
p4gostynin.pl"

Przedszkole nr 5 w Gostyninie

"Drodzy Rodzice,
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z organem prowadzący zobligowali żłobki i przedszkola do  ich otwarcia. Przedszkole nasze będzie otwarte od dnia 11 maja 2020 r. w godzinach od 6.30  do 16.00.
Próbę przywrócenia normalności rozpoczynamy od otwarcia przedszkola. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie powracamy do normalnego funkcjonowania przedszkola. W głównej mierze mamy zapewniać opiekę nad dziećmi.  Otwarcie placówki ma na celu głównie wsparcie rodziców pracujących. Zajęcia edukacyjne, nie będą odbywać się, a nauczanie zdalne utrzymane zostaje do 24 maja.
Na czas pandemii w przedszkolu, obowiązują nowe zasady pobytu dziecka w przedszkolu w formie PROCEDUR POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ, do których musimy dostosować się wszyscy. Jednocześnie,  zwracam Państwu uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, proszę tego nie robić. Dla rodziców, którzy nie zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do placówki utrzymany zostaje zasiłek opiekuńczy do dnia 24 maja.
Informację o konieczności  objęcia dziecka opieką w przedszkolu, proszę zgłaszać telefonicznie pod numerem 509 384 662 do dnia  6 maja 2020r. do godz. 10.00."

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"

"Od 11 maja br. otwieramy przedszkole przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej - w ograniczonym zakresie:
1. Ze względu na sytuację epidemiczna zmuszeni jesteśmy ograniczyć liczebność grup przedszkolnych i dostosować do możliwości organizacyjnych placówki z zachowaniem odpowiedniego dystansu i szczególnych zasad higieny.
2. Z przedszkola powinny korzystać tylko dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i zmuszeni są wrócić do pracy (będziemy wymagali zaświadczeń z zakładu pracy potwierdzających powrót do pracy).
3. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ograniczaniem COVID-19.
4. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni opiekę, gdyż placówka będzie realizowała głównie funkcję opiekuńczą. Dzieci nie będą wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki, nie będą też korzystały z placu zabaw.
5. Przedszkole podczas prowadzenia opieki zapewnia dzieciom posiłki tylko w naczyniach jednorazowych.
6. Przedszkole będzie czynne w godz. 7:00-15:00."

mgr Małgorzata Malcan-Kołaczkowska
Dyrektor do spraw pedagogicznych

 

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

xxx, 9 maja 2020
Zarazki były i będą. A panikarze ..nie zgina
ISs, 9 maja 2020
Urząd Skarbowy też pozamykany. Tu to dopiero mają bałagan. Nie można przesłać pitu elektronicznie, bo wyskakują błędy. Trzeba go złożyć osobiście do skrzynki w US albo wysłać pocztą. A panie zajęte siedzeniem i nic-nie-robieniem. Mogłyby chociaż skorygować dane w systemie. Ale cóż, urzędnik może się pomylić bez konsekwencji, a tobie za małą pomyłkę od razu kary naliczą.
Mieszkaniec, 8 maja 2020
Do Izabeli: A tak ciężko ci wykonać płatność przez internet?? Najlepiej "łazić" niepotrzebnie po urzędach i roznosić zarazki!
Dodaj ogłoszenie