2600 odsłonInformacje12 grudnia 2018, 15:37,

Radni uchwalili: podatki w Gostyninie bez zmian. Za IDG były obniżane...

Radni uchwalili: podatki w Gostyninie bez zmian. Za IDG były obniżane...

Radni ustalili stawki podatków od nieruchomości oraz od posiadania psów

W środę, 12 grudnia 2018 r. podczas obrad Rady Miasta przyjęte zostały m.in.stawki podatkowe od nieruchomości oraz podatek od posiadania psów, które będą obowiązywać w Gostyninie w 2019 roku. Stawki, obniżone zostały jeszcze przez Radę Miasta poprzedniej, VII kadencji, w październiku 2016 roku i obecnie pozostają bez zmian.Podatki od nieruchomości wyniosą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - 0,76 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,47 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - 0,42 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m² powierzchni - 2,98 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,68 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej - 19,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - 8,00 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,54 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej - 7,50 zł

3) od budowli– 2 % Ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek od posiadania psów – 50 zł / rok od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną

autor/źródło: Redakcja gostynin.info

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Rogowska, 28 sierpnia 2019
To dlaczego za przytorze działka 2949 o powierzchni 0,7849 m2 chce burmistrz żebyśmy płacili 0,76 zł czyli związane z działalnością gospodarczą. To ma być boisko plac zabaw czyli prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 0,42 zł
Dodaj ogłoszenie