Popularny: 2500 odsłonInformacje6 lipca 2018, 11:40,

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Co zmienia się w Gostyninie?

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Co zmienia się w Gostyninie?

Warto przeczytać

Na posiedzeniu 21 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Gostyninie podjęła uchwały, dotyczące wymagań, jakie narzuca znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Zmiany wejdą w życie 14 dni pod ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, co miało miejsce 27 czerwca. Co zmienia się w związku z tym w Gostyninie od 11 lipca 2018 r.?Wchodząca w życie z dniem 09.03.2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) wprowadziła szereg zmian dotyczących procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży. Nowelizacja wiąże się także z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowej uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie danej gminy, jak również zgodnie z ustawą.

Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Rady Gminy mają również prawo uchwalić zakaz spożywania alkoholu w godzinach pomiędzy 22:00 a 6:00 rano na swoim obszarze lub części. Takie zakazy, jak informują media, wprowadzono m.in. w Sopocie, Katowicach czy Tychach.

W Gostyninie takiej uchwały Rada Miasta, mimo niektórych radnych, nie zdecydowała się wprowadzić.

Uchwalone natomiast zostały zapisy, dotyczące ilości punktów, gdzie możliwy jest zakup napojów alkoholowych, odstępstw oraz usytuowania miejsc sprzedaży.

I tak, zgodnie z uchwałą nr 407/LXXIX/2018, punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 metrów od nieruchomości, na której znajduje się:

a) Szkoła, przedszkole lub placówka oświatowo-wychowawcza;
b) Plac zabaw dla dzieci i młodzieży;
c) Poradnia odwykowa;
d) Obiekt kultu religijnego (kościół, kaplica, cmentarz) oraz miejsce pamięci narodowej;
e) Pływalnia, kąpielisko, lodowisko, boisko sportowe, stadion;
f) Szpital lub placówka służby zdrowia.
2. Odległość 30 metrów liczona będzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższego wejścia na teren nieruchomości, o których mowa w ust.1, do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Natomiast odstępstwa zapisane zostały w treści uchwały nr 409/LXXIX/2018.

Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych – podczas imprez sportowych, rekreacyjno-rozrywkowych i kulturalnych - organizowanych przez Gminę Miasta Gostynina, Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie lub których zorganizowanie zleciły te podmioty,na terenie:

1) placu przed Zamkiem Gostynińskim (działka nr 1020 i 1021),
2) placu przed Ratuszem Miejskim (działka nr 2645),
3) terenu Stadionu Miejskiego (działka nr 360)

Rada Miasta ustaliła także maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gostynina. Zarówno dla alkoholi zawierających poniżej 4,5 %, powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do spożycia jak i powyżej 18 % ustalono maksymalną liczbę zezwoleń:

a) poza miejscem sprzedaży: 50
b) w miejscu sprzedaży: 15

autor/źródło: Piotr Mrówka

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Michał, 7 lipca 2018
Nie wiem, po co to jest. Každý kupi, gdzie będzie chciał.
Dodaj ogłoszenie