3400 odsłonInformacje2 listopada 2020, 16:16,

Kolejne podwyżki. Rada Miejska ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok


W dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, Rada Miejska w Gostyninie funduje mieszkańcom Gostynina podwyżki podatków

Z roku na rok Rada Miejska w Gostyninie podnosi mieszkańcom Gostynina podatki. Przypomnijmy, większość w Radzie Miejskiej w Gostyninie ma klub radnych Prawo i Sprawiedliwość (9 radnych). Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej (29 października br.) radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. W zależności od rodzaju nieruchomości, w przyszłym roku wysokość stawek wzrośnie nawet powyżej 4 procent.Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni - 0,90 zł

W 2020 roku – 0,87 zł (wzrost o 3,4 %)

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i sztucznych zbiorników - od 1 ha powierzchni – 4,87 zł

W 2020 roku – 4,69 zł (wzrost o 3,8 %)

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni – 0,48 zł

W 2020 roku – 0,46 zł (wzrost o 4,3 %)

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługowa albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni – 3,25 zł

W 2020 roku – 3,13 zł (wzrost o 3,8 %)

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,78 zł

W 2020 roku – 0,75 zł (wzrost o 4 %)

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej – 22,34 zł

W 2020 r. - 21,50 zł (wzrost o 3,9 %)

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej - 9,14 zł

W 2020 r. - 8,80 zł (wzrost o 3,9 %)

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,00 zł

W 2020 r. - 4,81 zł (wzrost o 4 %)

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej – 8,19 zł

W 2020 r. - 7,88 zł (wzrost o 3,9 %)

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: Redakcja Gostynin.info / grafika: FB Paweł Kalinowski - Burmistrz Gostynina

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Marko, 28 listopada 2020
Ha, ha głosujcie nadal na nich , nich stawiają maszty , rozdają pieniądze rydzykowi i na TVP znowu 2 mld. Zapłacimy ,Mafia Pisowska
Mieszkaniec, 4 listopada 2020
Podpisuję się w całości pod mieszkanką. Robią co chcą. Przykra rzeczywistość z takim burmistrzem i z takimi radnymi, którzy nie mają żadnych inicjatyw. Siedzą tylko na tych sesjach i łapki podnoszą. Najlepiej za podwyżkami, żeby tylko ich burmistrz miał spokój i mógł się za bardzo nie wysilać bo po co. Ludzie zapłacą, bo nie mają wyjścia. W poważaniu mam taki samorząd. Dziękuję za ich działania i pracę na rzecz miasta i nas mieszkańców. Ostre słowa cisną się same ale kulturę trzeba zachować.
leon, 4 listopada 2020
Ludzie do boju a nie pisac i pisac zrobicz porzadek z dziadami ze wszystkimi rady nie dadzą zawsze można znieść ich ze stołka i na bezrobocie. Jak inni dziadostwo sie robi a zludzi marionetki jak na całym kraju
Dodaj ogłoszenie