Popularny: 4600 odsłonInformacje20 czerwca 2017, 15:13,

Dlaczego radni IdG wstrzymali się w głosowaniu nad absolutorium dla BurmistrzaUwagi radnych Inicjatywy dla Gostynina uzasadniające wstrzymanie się od głosu podczas głosowania nad absolutorium dla burmistrz Pawła Kalinowskiego.1. Uchwała intencyjna Nr 152/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli aplikowania Gminy Miasta Gostynina o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gostynina”.
Wartość projektu: wariant I – na kwotę 3 364 658,81 zł; wariant II- na kwotę 3 082 126,65 zł. Uchwała nie została wykonana.

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 marca 2016 roku „W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, wyjaśnieniami przedstawionymi przez Urząd Miasta o zaistniałej sytuacji i wynikających z tego możliwych konsekwencji prawnych i ekonomicznych Komisja zobowiązuje Burmistrza Miasta do zamówienia niezależnej opinii prawnej, dotyczącej tego przetargu, wykonanej przez niezależnego radcę prawnego zajmującego się zamówieniami publicznymi”, w wyniku którego Gmina Miasta Gostynin straciła blisko 238,6 tys. zł. oraz Uchwała nr 169/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zobowiązania do zamówienia niezależnej opinii prawnej w sprawie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Wniosek Komisji i Uchwała nie zostały wykonane.

3. Brak realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Miasta Gostynin na 2016 r.

- modernizacja ulicy Floriańskiej
- budowa chodnika w ulicy Spacerowej
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- zagospodarowanie terenu przy SP 1
- budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury
- budowa placu zabaw na osiedlu Zalesie pomimo zgody na użyczenie działki nr 6726/8 przez Zarząd Woj. Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2016 r.
- modernizacja placu zabaw na osiedlu Czapskiego.

4. Uchwała Nr 196/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie przystąpienia do prac nad budową OZE – Odnawialnych Źródeł Energii oraz złożenie wniosku o dofinansowanie do naboru z Działania 4.1 RPO WM i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 1.1; Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w partnerstwie z liderem projektu Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Szansa na pozyskanie ogromnych środków unijnych została stracona przez arbitralną i nieoficjalną decyzję Pana Burmistrza odmawiającego przystąpienia do tego projektu. Nie powiadomiono o tej decyzji Rady Miejskiej.

5. Brak realizacji punktów zawartych w audycie odnoszących się do inwestycji Termy Gostynińskie oraz spółek miejskich dotyczących: - nie złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia;

- wezwania Spółki do zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty ok. 7,5 mln zł;

- zerwania umowy koncesji;

- nieegzekwowania kar umownych wobec spółki Termy Gostynińskie.

- brak działań zmierzających do połączenia spółek miejskich

6. Czynniki wpływające na negatywny wizerunek Gminy Miejskiej Gostynin:

- brak wsparcia podmiotów tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta;

- brak nadzoru przy terminowym składaniu wniosków o środki unijne dla szkół;

- brak widocznych i zadowalających efektów w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje pomimo zatrudnienia na etacie specjalisty od pozyskiwania środków unijnych.

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Wujworca, 21 czerwca 2017
No i bez absolutorium się skończy. Strasznie mi przykro ????????????
Dodaj ogłoszenie