Popularny: 1600 odsłonInformacje13 sierpnia 2019, 11:02,

RPO pyta o finansowanie świadczeń medycznych w ośrodku w Gostyninie


Udostępnij 3
Wyniki sprawozdania z kontroli sądowej są bardzo ciekawe

Na początku sierpnia do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara wpłynęło sprawozdanie z kontroli sądowej przeprowadzonej 6-7 czerwca 2019 r. w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjanym w Gostyninie przy ulicy Zalesie.Znalazła się tam m.in. informacja, że świadczenia medyczne udzielane pacjentom Ośrodka przez podmioty lecznicze spoza KOZZD nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wobec takiej sytuacji koszty leczenia pacjentów w tych placówkach ponosi KOZZD.

W związku z tym Rzecznik poprosił dyrektora KOZZD dr Ryszarda Wardeńskiego o odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie środki finansowe, z podziałem na poszczególne lata, były przyznawane Ośrodkowi na leczenie pacjentów. Czy określono kwoty na pokrycie kosztów leczenia w zewnętrznych podmiotach leczniczych?
  • Jakie środki finansowe, z podziałem na poszczególne lata, były wydatkowane na pokrycie kosztów leczenia pacjentów KOZZD w publicznej służbie zdrowia?
  • Czy udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach więziennej służby zdrowia wiązało się kiedykolwiek z koniecznością uiszczenia przez Ośrodek tych kosztów, czy też każdorazowo ponosiła je SW?
  • Czy kiedykolwiek doszło do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi KOZZD w publicznej bądź więziennej służbie zdrowia?
  • Jaki jest sposób finansowania świadczeń medycznych dla pacjentów KOZZD, którzy otrzymują świadczenia rentowe lub emerytalne? Ilu takich pacjentów w nim przebywa? Czy koszt leczenia tych pacjentów ponosi NFZ?

RPO poprosił też o podanie, ilu pacjentów zostało prawomocnie umieszczonych w KOZZD, ilu przebywa w nim na obserwacji psychiatrycznej bądź zabezpieczeniu cywilnym (do prawomocnego zakończenia procedury umieszczenia w Ośrodku).

Spytał też, czy osoby skierowane dotychczas na obserwację psychiatryczną do KOZZD były umieszczane w odrębnych pokojach, bez kontaktu z osobami prawomocnie pozbawionymi wolności w Ośrodku oraz ile dotychczas przeprowadzono takich obserwacji.

Rzecznik chce też wiedzieć, ile osób trafiło do KOZZD po 30 stycznia 2019 r., kiedy Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą zabezpieczenie cywilne nie może polegać na pozbawieniu człowieka wolności w KOZZD.

RPO zna warunki lokalowe Ośrodka, niemniej jednak pytania te nasuwają się wobec trudnej do zaakceptowania sytuacji, w której wszystkie osoby - umieszczone prawomocnie w KOZZD, w ramach zabezpieczenia cywilnego, jak również skierowane na obserwację, miały ze sobą kontakt i przebywały we wspólnych pokojach.

Więcej na stronie Rzecznika: NFZ nie płaci za świadczenia pacjentów Ośrodka w Gostyninie udzielane poza nim

autor/źródło: Piotr Mrówka

Napisz komentarz

Komentarze

Kryminaliści chronieni PRZEZ p anstwo, 15 sierpnia 2019
Z biednegoczlowiekamoznwnajszybciej zrobić wariata , oprawcy ludzkiej krzywdy.
zwykły pacjent, 14 sierpnia 2019
Szkoda, że RPO nie widzi problemu jak pacjenci zwykłych szpitali leżą na korytarzach.

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie