2100 odsłonInformacje30 grudnia 2020, 18:22,

Radni miejscy przyjęli budżet na 2021 rok. Ponad 3,6 mln zł deficytu


XXVIII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W środę (30 grudnia br.) odbyły się obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej, w trakcie której radni przyjęli projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.Przyszłoroczny budżet Miasta Gostynina zakłada przychody w kwocie 84.486.655,00 zł oraz wydatki w kwocie  88.157.376,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.670.721,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty środkami z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.518.377,00 zł i przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 1.152.344,00 zł.

Za przyjęciem budżetu głosowało 11 radnych, przeciw głosował radny Stanisław Wróblewski. Radni Urszula Pieniążek, Renata Śniecikowska oraz Czesław Jaśkiewicz nie brali udziału w obradach.

Na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w budżecie na 2021 rok przewidziano 132 100,00 zł:

- Projekt budowlany na budowę chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - 50 000,00 zł

- Projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie - 45 000,00

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie - 24 600,00 zł

-Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej - 12 500,00 zł

Wydatki w kwocie 1.129.922,00 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 15.990,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie"

- 189.700,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- 379.291,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej” 

- 272.941,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”

- 272.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej”.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie