Główny Księgowy/a

Główny Księgowy/a
Treść ogłoszenia:
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek, Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce poszukuje pracownika na stanowisku: Główny księgowy/a.
Zakres obowiązków:
1. Ustalanie planu pracy działu finansowego oraz kierowanie, właściwa koordynacja
i organizowania pracy podległym pracownikom;
2. Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Zakład;
3. Kierowanie księgowością Zakładu, polegające na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych;
b) zorganizowaniu i doskonaleniu księgowości, kalkulacji wynikowej i sprawozdawczości finansowej Zakładu,
c) terminowym i rzetelnym przekazywaniu Właścicielowi informacji ekonomicznych
o działalności jednostki,
d) prawidłowym i terminowym dochodzeniu roszczeń,
e) sprawnej kontroli realizacji zadań,
f) prawidłowym i terminowym dokonywaniu rozliczeń finansowych Zakładu.
4. Terminowe sporządzanie bilansu, sprawozdań i opracowywanie analiz gospodarki finansowej Zakładu oraz wniosków wynikających z tych analiz;
5. Kierowania działalnością finansową Zakładu, racjonalne propozycje wykorzystania środków zakładu i czuwanie nad właściwym kształtowaniem się poziomu kosztów w Zakładzie.
Wymagania:
- minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku: Główny księgowy/a lub 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku księgowym,
- znajomość przepisów prawa finansowego, gospodarczego i podatkowego,
- obsługa programów „word”, „excel”.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne zatrudnienie.
Kontakt:
kadry@koniarek.pl
tel.: 605 866 600
CV prosimy przesyłać na adres e-mail podany powyżej.


Dodane przez: ZPM KONIAREK, 14 maja
ID ogłoszenia: 200676, oglądano: 213 razy
Dodaj ogłoszenie