1800 odsłonInformacje25 czerwca 2020, 16:43,

Zarząd Powiatu Gostynińskiego z absolutorium


W czwartek (25 czerwca br.) odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego, podczas której radni podejmowali uchwały nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gostynińskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

W czwartek (25 czerwca br.) odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego, podczas której radni podejmowali uchwały nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gostynińskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.Absolutorium to określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.

W pierwszym głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gostynińskiego głosowało 15 radnych. Za było dziesięciu radnych koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe - Inicjatywa dla Gostynina - radnych niezrzeszonych: (Roman Augustyniak, Michał Bartosiak, Arkadiusz Boruszewski, Paweł Kiełbasa, Kazimierz Majchrzak, Katarzyna Osowicz-Szewczyk, Teresa Russek, Wiesław Wojtalewicz, Maria Wróblewska i Anna Wypych). Przeciw głosowało pięcioro radnych Prawa i Sprawiedliwości (Marian Pagórek, Katarzyna Leśniewska, Andrzej Krzewicki, Teresa Pawlak, Wiesław Milczarski).

W drugim głosowaniu, za przyznaniem absolutorium Zarządowi Powiatu Gostynińskiego głosowało 10 radnych koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego - Inicjatywy dla Gostynina - radnych niezrzeszonych. Przeciwko byli: radni Marian Pagórek, Andrzej Krzewicki oraz Wiesław Milczarski. Radne Katarzyna Leśniewska oraz Teresa Pawlak wstrzymały się od głosu.

W skład Zarządu wchodzą Arkadiusz Boruszewski, Maria Wróblewska, Roman Augustyniak, Teresa Russek i Wiesław Wojtalewicz.

Rok 2019 upłynął w Powiecie pod znakiem inwestycji drogowych

Głównym zadaniem była "Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa” opiewająca na kwotę ponad 3 200 000 złotych.

Ponadto zrealizowano zadania pn.:

- „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne" za kwotę 422.157,49 zł;

- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice" - za kwotę 268.170,75 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 W Reszki-Guzew" - zrealizowana za kwotę 154.881,60 zł przy dotacji od Gminy Szczawin Kościelny;

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy-Sejkowice" - kwota 79.999,20 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany Nowa Wieś-gr. województwa" - 348.151,50 zł.

Wydatki zostały poczynione również na oświatę oraz pomoc społeczną:

„Instalacja platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym" - 67 361,50 zł;

- Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych" - 57 000,00 zł;

- „Wymiana pokrycia części dachu budynku Pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" -74.831,74 zł;

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" - 72.641,91 zł;

- „Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego" - 352 623,03 zł.

Pod koniec grudnia 2019 roku została ukończona inwestycja pn. „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kosztowało 1 862 870,00 zł.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Władysław Simek, 28 czerwca 2020
Bardzo pożądne i konkretne inwestycje w naszym mieście
big zbig, 25 czerwca 2020
powiat do likwidacji
Dodaj ogłoszenie