2700 odsłonInformacje26 czerwca, 12:58,

Segreguj prawidłowo śmieci - nie zapłacisz kary25 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Miasta Gostynina Agnieszkę Korajczyk-Szyperską z Zarządcami i Administratorami spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.Pani Burmistrz  Agnieszka Korajczyk-Szyperska powitała zgromadzonych i wprowadziła w temat dyskusji mającej na celu podjęcie działań prowadzących do zwiększenia stopnia segregacji odpadów na terenie naszego miasta.

Podczas spotkania podjęto temat niewłaściwej segregacji odpadów przez mieszkańców zabudowy wielolokalowej i szukano rozwiązania, które mogłoby temu narastającemu problemowi zaradzić.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka przedstawiła aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina. Mówiła o ponoszonych przez miasto kosztach i dopłatach do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także o zmieniających się wymogach prawnych, dotyczących m.in. osiąganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Podkreśliła też, że w 2023 r. Miasto nie osiągnęło wymaganego poziomu recyklingu, w związku z czym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałoży na gminę karę pieniężną, która może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

Podczas dyskusji wypracowano wspólne stanowisko w kwestii wdrożenia finansowego środka przymusu, poprzez stosowanie podwyższonej stawki opłaty w przypadku nieprawidłowej segregacji. Ustalono również, że w najbliższym czasie będą poddawane kontrolom i weryfikacji altany śmietnikowe w zabudowie wielolokalowej.

Segregacja odpadów to nasz wspólny obowiązek i pierwszy krok w rozwijaniu proekologicznych nawyków. Pomimo rosnącej świadomości ekologicznej, prawidłowe segregowanie odpadów często jednak przysparza nam wielu problemów. Powtórne wykorzystanie odpadów to jedyny skuteczny sposób, by nie dostały się one do środowiska.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: UM Gostynin

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie