3600 odsłonInformacje28 października 2022, 11:05,

Podziękujcie radnym z PiS i GWS. Podatki w Gostyninie w górę nawet o 12%Na czwartkowych obradach sesji Rady Miejskiej (27 października br. ) radni podejmowali uchwałę w sprawie wysokości stawek podatkowych na 2023 rok. Obok galopującej inflacji od stycznia mieszkańcy będą musieli zmierzyć się ze znacznym wzrostem opłat za nieruchomości. Niektóre za stawek wzrosną nawet o 12%.Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni - 1,04 zł. W 2022 roku –  0,93 zł (wzrost o 11,8 %)

b) pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni – 5,65 zł. W 2022 roku – 5,05 zł (wzrost o 11,9 %)

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni – 0,56 zł. W 2022 roku – 0,50 zł (wzrost o 12,0 %)

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego-od 1 m² powierzchni – 3,77 zł
W 2022 roku – 3,37 zł (wzrost o 11,9 %)

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,91 zł. W 2022 roku – 0,81zł (wzrost o 12,3 %)

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -od 1 m² powierzchni użytkowej – 25,87 zł. W 2022 r. - 23,14 zł (wzrost o 11,8 %)

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,59 zł
W 2022 r.- 9,47 zł (wzrost o 11,8 %)

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,79 zł. W 2022 r. - 5,18 zł (wzrost o 11,8 %)

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej – 9,48 zł. W 2022 r. - 8,48 zł (wzrost o 11,8 %)

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Za podniesieniem stawek podatku od nieruchomości głosowało ośmioro radnych PiS ( Andrzej Reder, Bogdan Ozimek, Renata Śniecikowska, Anna Wysokińska, Stanisław Lewandowski, Anna Florczak, Anna Majchrzak, Grzegorz Raciborski) oraz dwoje radnych GWS (Urszula Pieniążek i Czesław Jaśkiewicz). 

Przeciwko podwyżkom głosowali:  Stanisław Wróblewski  (IDG) i Arkadiusz Szulczewski, (PSL). Od głosu wstrzymał się radny IDG Tadeusz Majchrzak.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Marco, 9 listopada 2022
Dziadostwo Pisowski ma się dobrze dali sobie podwyżki
tomek, 6 listopada 2022
podatki rosly rosna i beda rosly niczego nie odkryliscie
Mieszkaniec, 28 października 2022
Kopiecie sobie grób , szkoda tylko oszukanych wyborców .
Dodaj ogłoszenie