Popularny: 1000 odsłonInformacje26 kwietnia, 10:59,

Jak wyglądają prace związane z zagospodarowaniem dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 1?


Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 473 550,00 zł

W dniu 16 marca 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą p. Marcinem Balcerzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: GLOBAL SYTEMS MARCIN BALCERZAK z siedzibą w Gostyninie.W dniu 21 marca 2022 r. przekazano teren budowy Wykonawcy, a on niezwłocznie przystąpił do wykonania instalacji zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z rur spustowych budynku do kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie szkoły.

Kolejno wykonane zostało korytowanie terenu pod utwardzenie nawierzchni, wykonano krawężniki oddzielające teren utwardzony od terenów zielonych, wykonano warstwę podsypki piaskowej oraz rozłożono włókninę separacyjną. Obecnie trwa rozkładanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.

Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót planowane jest do dnia 20 sierpnia 2022 r. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 473 550,00 zł.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: UM Gostynin

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Uczen, 26 kwietnia
Uwijaja się tam.
On33, 26 kwietnia
Bedzie przed czasem
Dodaj ogłoszenie