Popularny: 3500 odsłonInformacje26 grudnia 2018, 19:33,

Budżet na nowy rok. Bez dróg na Zatorzu, ze środkami na zastępstwo procesowe Term

Budżet na nowy rok. Bez dróg na Zatorzu, ze środkami na zastępstwo procesowe Term

Udostępnij 25
Co zaplanowano w nowym budżecie?

Przed Sylwestrem a po Świętach Bożego Narodzenia, w piątek, 28 grudnia 2018 r. radni Rady Miasta Gostynina podejmą uchwałę budżetową na rok 2019 r. Co zaplanowano w nowym budżecie?Jak czytamy w projekcie uchwały budżetowej, prognozowane dochody są w łącznej kwocie 67 493 430 zł a wydatki prognozuje się na poziomie 70 939 630 zł. Zarówno projekt uchwały budżetowej jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej opiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. RIO wydała do WPF opinię pozytywną z uwagami.

„Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) nie w pełni spełnia wymogi określone w art. 226 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (u.f.p), a mianowicie w załączniku Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2026 w kolumnie 10 wykazano prognozowaną nadwyżkę budżetową, ale nie określono jej całkowitego przeznaczenia. Skład Orzekający zwraca uwagę, iż zaplanowanie nadwyżki, bez jednoczesnego wskazania jej przeznaczenia narusza postanowienia art. 226 ust.1 pkt 4 cyt. ustawy o finansach publicznych” - czytamy w opinii RIO.

Ponadto Skład Orzekający zwraca jednak uwagę:

„ - W roku 2021 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów kształtuje się blisko dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i wynosi 2,96 % przy wskaźniku dopuszczalnym wynoszącym 3,33 %. W związku z powyższym w ocenie Składu Orzekającego wskazana jest potrzeba ciągłego monitorowania budżetu w toku jego wykonywania. W szczególności wymagana jest bieżąca analiza realizacji wielkości dochodów przyjętych przez jednostkę w WPF oraz podejmowanie działań na rzecz ograniczania wydatków mających bezpośredni wpływ na zadłużenie Miasta" – to kolejna z uwag RIO.

Inwestycje: jedna droga w centrum miasta, monitoring i dokumentacja na budowę budynku socjalnego

Co znalazło się w budżecie? Poza zapewnieniem funkcjonowania instytucji miejskich i szkół, zaplanowano także wydatki inwestycyjne. Między innymi modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina a zaplanowano na to 3.446.200,00 zł.

Z inwestycji drogowych natomiast nie mamy dobrych wiadomości dla mieszkańców Zatorza. Długo planowana budowa dróg, na tym osiedlu nie została ujęta w wydatkach inwestycyjnych projektu budżetu na 2019 rok.

Zaplanowano natomiast środki na budowę drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul.Solidarności (1 214 155,00 zł), zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego (1 108 553, zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 (57 000 zł).

Kolejne publiczne środki na wyjaśnienie kwestii Term Gostynińskich

W załączniku, dotyczącym wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano także kwotę 22 140,00 zł na obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego, dotyczącego zadania "Termy Gostynińskie".

Przypomnijmy, w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi trwa śledztwo, dotyczące nieprawidłowości, jakie powstały przy realizacji inwestycji Termy Gostynińskie. Chodzi o 7,6 mln zł jakie były burmistrz Włodzimierz Śniecikowski nakazał wypłacić ze środków Gminy Miasta Gostynina spółce Termy Gostynińskie za koncepcję i projekt architektoniczny, do którego jak już wiemy Miasto Gostynin nie ma nawet praw autorskich. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli było to działanie niegospodarne.

autor/źródło: Redakcja gostynin.info
Tematy:budżet

Napisz komentarz

Komentarze

Anna, 6 stycznia 2019
Ciekawe co tak podoba się mieszkancowi gostynina bo ten budżet tylko dla starców i aby burmistrz miał spokój,
Julka, 31 grudnia 2018
A pozostałe miliony na co???????????
Mieszkaniec Gostynina, 30 grudnia 2018
Brawo. Wspaniały budżet. Tylko spokój może nas uratować.
Dodaj ogłoszenie